Disclaimer

Botany stelt het op prijs dat u deze website bezoekt.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Botany behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Botany sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • het gebruik van deze website;
  • het gebruik van informatie van deze website.


Auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Botany of de opdrachtgever van de tekstproductie.

Onjuistheden
Botany stelt het op prijs als onjuistheden op de website worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via info@botany.nl. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijk dank!