Energlik: Onderweg naar klimaatneutrale glastuinbouw

De glastuinbouwsector in de Vlaanderen-Nederland grensregio is één van de beste ter wereld. Echter, door de huidige energiecrisis moet de sector het energieverbruik verminderen en de Europese Unie heeft als doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Om deze doelstelling te behalen is het EU Interreg project ENERGLIK gestart. Binnen het project werken onderzoekscentra uit België en Nederland de komende 3 jaar samen aan innovaties op gebied van energiebesparing in de glastuinbouw.

De eerste innovatie, die onderzocht wordt, is het afvangen van CO2 uit de rookgassen van de verwarmingsinstallaties. Dit zorgt ervoor dat CO2-captatie kan worden losgekoppeld van de warmteproductie en CO2 slimmer gedoseerd kan worden tijdens uren met sterke fotosynthese.

De tweede innovatie is het ontwikkelen en inzetten van energy-balancing schermen. Hierbij wordt er ook buiten de sector gezocht naar folies met een hoge lichttransmissie en hoge isolerende eigenschappen. Het materiaal met het meeste potentieel wordt dan verder ontwikkeld tot een praktijkklaar scherm dat gedemonstreerd wordt in praktijkproeven.

Als derde innovatie onderzoekt het consortium het energiebesparende potentieel van actieve ontvochtiging in de glastuinbouw. Naast het toepassen van commercieel beschikbare ontvochtigingssystemen op praktijkcentra, zal ook een ontvochtigingssysteem op basis van een geconcentreerde zoutoplossing verder ontwikkeld worden.

Tot slot wordt er met behulp van sensortechnologie onderzoek gedaan naar de grens van het relatieve vochtgehalte in de kas, om zo het risico op schimmelvorming te verlagen. Door middel van deze sensor kan worden bepaald wanneer de sporendruk laag is en ontvochtiging minder vereist is, waardoor energie bespaard kan worden.

Deze vier innovaties worden praktisch getest en gedemonstreerd middels teeltproeven. Deze proeven vinden plaats bij diverse onderzoekscentra en telers in Nederland en België, waaronder bij Botany in Meterik.