Botany Group

Kennis- en ontwikkelpartner

De Botany Group is een research groep in de professionele agrarische sector, bestaande uit Botany, Exploras, Brightbox, Asperico, Innexo, PhenoVerius, Innoveins Seed Solutions en Innoveins.

De diverse bedrijven werken, ieder afzonderlijk, vanuit hun eigen expertisegebieden: bedekte teelt, open teelt, verticale teelt, geautomatiseerde insectdetectie, hard- en steenfruit, medicinale teelt, zaadoplossingen en productmarktcombinaties.

Inmiddels zijn we een gevestigde naam binnen de sector en voeren we diverse innovatieprojecten uit voor onder andere internationale organisaties in de gewasbeschermingsindustrie, meststoffenindustrie, toeleveranciers voor land- en tuinbouw.

Botany test en ontwikkelt sinds 2003 op commerciële basis, met veel succes, nieuwe producten en teeltwijzen voor internationale bedrijven. De focus ligt daarbij voornamelijk op ontwikkelingen en onderzoeksvragen in de bedekte teelt.

Lees meer

Exploras is gespecialiseerd en heeft ruime onderzoekservaring in de open teelten, zoals vollegrondsgroenten, akkerbouw, bloembollen, boomkwekerij en fruitteelt.

Lees meer

Brightbox is het expertisecentrum voor daglichtloze meerlagenteelt, oftewel 'city farming'. Door het ideale groeirecept voor planten te bepalen op basis van licht, lucht, temperatuur, voeding, water en substraat wordt het beste resultaat voor de klant bereikt.

Lees meer

Asperico is kennis en ontwikkelpartner voor hard- en steenfruit in Nederland. Het bedrijf houdt zich bezig met productontwikkeling en onderzoek op het gebied van plantgezondheid, plantfysiologie en teelttechniek in hard- en steenfruit.

Lees meer

Innexo BV is een gespecialiseerd agrarisch onafhankelijke onderzoekspartij die zich richt op 'molecular farming' met in het bijzonder: medicinale planten. Innexo helpt en ondersteunt toonaangevende bedrijven, die actief zijn in molecular farming of medicinale planten, bij het onderzoeken, ontwikkelen, valideren en demonstreren van hun technologie, genetica of productiesystemen.

Lees meer

PhenoVerius richt zich op de verkoop, service en doorontwikkeling van geautomatiseerde insectdetectie voor plantgerelateerde ziekten en plagen. Dit gebeurt op basis van deep learning technologie.

Lees meer

Innoveins Seed Solutions biedt onderzoeksdiensten aan voor het testen van zaadcoatings, agrochemische en biochemische zaadbehandelingen (TNG / GEP), primen, zaadsorteerapparatuur en fenotypering van zaden.

Lees meer

Innoveins is het ecosysteem waar plant, techniek en business development samen komen om business case gedreven innovaties voort te brengen. Het ecosysteem maakt mogelijk dat er sneller, goedkoper en beter geïnnoveerd kan worden.

Lees meer