Botany Group

Keep knowledge growing

De Botany Group is ontstaan uit een verzameling bedrijven waarin Botany participeert. Botany is in 2003 begonnen als research partner voor bedrijven in de agrochemie, agrotechniek, veredeling en vermeerdering.

Inmiddels zijn we een gevestigde naam binnen de sector en voeren projecten uit voor onder andere de gewasbeschermingsindustrie, meststoffenindustrie, toeleveranciers voor land- en tuinbouw, voorlichting- en adviesbureaus. Door het verzamelen en leveren van betrouwbare data, voortkomend uit onderzoek, stelt de Botany Group zich ten doel de tuinbouwketen verder te brengen.

Innoveins is het ecosysteem waar plant, techniek en business development samen komen om business case gedreven innovaties voort te brengen. Het ecosysteem maakt mogelijk dat er sneller, goedkoper en beter geïnnoveerd kan worden.

Lees meer

Innoveins Seed Solutions biedt onderzoeksdiensten aan voor het testen van zaadcoatings, agrochemische en biochemische zaadbehandelingen (TNG / GEP), primen, zaadsorteerapparatuur en fenotypering van zaden.

Lees meer

Brightbox is het expertisecentrum voor daglichtloze meerlagenteelt, oftewel 'city farming'. Door het ideale groeirecept voor planten te bepalen op basis van licht, lucht, temperatuur, voeding, water en substraat wordt het beste resultaat voor de klant bereikt.

Lees meer

Exploras is gespecialiseerd en heeft ruime onderzoekservaring in de open teelten, zoals vollegrondsgroenten, akkerbouw, bloembollen, boomkwekerij en fruitteelt.

Lees meer