Where agro meets hightech

Innoveins is het ecosysteem waar plant, techniek en business development samen komen om business case gedreven innovaties voort te brengen. Het ecosysteem maakt mogelijk dat er sneller, goedkoper en beter geïnnoveerd kan worden door:

  • Samen te werken met andere partijen met een andere achtergrond maar met dezelfde mindset binnen een innovatiecluster;
  • Samen te werken met andere innovatieclusters dat leidt tot synergie en acceleratie;
  • Toegang tot een groot netwerk;
  • Ondersteuning van kennisexperts op het gebied van plant, techniek en business development;
  • Ondersteuning in marketing- en salesactiviteiten.