Aansluitproeven (open teelt): bestrijding van trips

Exploras

Tabakstrips vormen in meerdere gewassen een groot probleem. Het insect is moeilijk te bestrijden door de moeilijke bereikbaarheid in het gewas en de explosieve populatieontwikkeling bij hogere temperaturen.

Aansluitproeven (open teelt): bestrijding van trips
Exploras legt een proevenplatform aan en organiseert daarbij aansluitproeven in ui, prei, spruitkool en sluitkool voor productontwikkeling, verdieping en demonstratie. We geven u de mogelijkheid om in de aansluitproeven zowel experimentele als reeds toegelaten middelen te screenen op hun werking tegen trips. Ook het testen van spuitschema's is mogelijk.

Alle objecten zullen onder code komen te liggen, waardoor geheimhouding gewaarborgd wordt. Flexibiliteit in de uitvoering staat bij ons hoog in het vaandel. De toepassingen kunnen desgewenst interactief uitgevoerd worden op basis van uw wensen en/of van de verkregen resultaten. De waarnemingen op trips zijn zeer nauwkeurig. Naast de visuele waarnemingen in het veld worden tellingen uitgevoerd met behulp van de Berlese trechters.

Download meer informatie over de verschillende aansluitproeven:


Aanmelden:

Stuur een e-mail naar ad.embrechts@exploras.nl met daarin duidelijk uw keuze van de aansluitproef/aansluitproeven. We ontvangen uw reactie graag vóór 1 april 2021 retour.

Heeft u specifieke wensen met betrekking tot de uitvoering? Neem dan gerust contact op. In overleg proberen we tot een passende oplossing te komen.