Terugblik digitale rondgang GLITCH

Botany

Tijdens de digitale rondgang belichte teelt van het GLITCH-project werden verschillende energie-efficiënte belichtingstechnieken toegelicht.

Lampen en belichting zijn hot in de glastuinbouw. Dat zagen we vorige maand opnieuw tijdens de digitale rondgang in de belichte teelt van komkommer, sla en tomaat. In zeven presentaties werd een laatste stand van zaken gegeven over de resultaten van het belichtingsonderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van het Interregproject GLITCH. Verschillende energie-efficiënte belichtingstechnieken stonden in de kijker. Na de plenaire sessie, vakkundig gehost door Martine van de Mortel van Bluehub, werd de groep opgesplitst en zoomden de onderzoekers van GLITCH verder in op de gewassen, die de deelnemers bij aanmelding als voorkeur hadden opgegeven. Met meer dan 150 deelnemers mag deze digitale rondgang een succes worden genoemd.

Energie-efficiënte teeltsystemen en -technieken
De aftrap van de namiddag werd gegeven door Maarten Vliex van Botany, die ons meer vertelde over het GLITCH-project. Hij gaf aan hoe we door middel van co-creatie grensoverschrijdend innoveren en kennis delen op het vlak van klimaatneutrale en energie-efficiënte teeltsystemen en - technieken. Jeroen van Roy van het Kenniscentrum Energie van Thomas More leerde ons hoe een teler door middel van lichtintegratie de ontvangen hoeveelheid licht en de dagelijkse lichtbehoefte (DLI) beter op elkaar kan afstemmen en optimaliseren. Bert de Schutter, eveneens werkzaam bij het Kenniscentrum Energie, legde uit hoe laagwaardige warmte efficiënter kan worden gebruikt in serreteelten. Als bruggetje naar de breakout-sessies sloot Wendy Vanlommel van Proefcentrum Hoogstraten het plenaire gedeelte af met een presentatie over de mogelijkheden en uitdagingen van ledbelichting.

Komkommer: toespitsen op groen en verrood licht
Jonas de Win van het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) illustreerde de effecten van verrood licht bij komkommer. Verrood heeft een positieve invloed op onder andere plantenarchitectuur, bloei-inductie en assimilatentransport naar de vruchten, waardoor hogere opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. Conny Vervoort van Botany lichtte op haar beurt de invloed van groen licht toe. Ook hiermee valt productiewinst te behalen. Conny en Jonas sloten de presentatie af met enkele teelttechnische strategieën die het rendement kunnen versterken, zoals sturing op LAI (leaf area index) en het verhogen van de stengeldensiteit bij toename van natuurlijk licht.

Sla hydrocultuur: kropsla gebaat bij verrood licht
Thibault de Moor van PSKW toonde aan dat Presteria, kropsla voor het zware segment, onder led een mooie vorm kan hebben als het wordt geteeld met verrood licht. Hij lichtte ook toe dat er in de proeven nauwelijks verschillen waren tussen een gewas geteeld onder helder en onder diffuus glas en dat zowel voor kropsla, lollo rossa als voor rode eikenbladsla. Voor de twee laatste types gaf hij een overzicht van de rassen voor de lente- en herfstteelt. Isabel Vandevelde van het PSKW lichtte de voor- en nadelen van een schaduwdoek toe. Ervaring bij telers en eigen proeven leren dat een schaduwdoek in de zomer het afwitten kan uitstellen en mogelijk vervangen.

Tomaat: haal meer uit full led
Met full led heeft een tomatenteler meer parameters die hij kan sturen om meer te halen uit de beschikbare micromols licht die de lampen produceren. Lieve Wittemans van PSKW lichtte toe hoe verrood de productie bij tomaat kan verhogen door een hoger vruchtgewicht en een efficiëntere benutting van het beschikbare licht. Wendy Vanlommel van Proefcentrum Hoogstraten toonde aan hoe er met een juiste positie van de armaturen ook nog productiewinst te halen valt. Lineair toplight in combinatie met interlight gaf hier het beste resultaat.

Je kan de digitale rondgang opnieuw bekijken en de presentaties downloaden via: https://glitch-innovatie.eu/rondgang-belichte-teelt

Tekst:
L. Wittemans, J. van Dam en T. De Moor
Proefstation voor de Groenteteelt, Sinte Katelijne-Waver

Met dank aan:
M. Vliex en C. Vervoort
Botany, Meterik

J. van Roy en B. de Schutter
KCE Thomas More, Geel

W. Vanlommel
Proefcentrum Hoogstrate, Meerle

M. van de Mortel
Bluehub, Venlo