Asperico: proefbedrijf voor onderzoek in hard- en steenfruit

Botany Group

Botany uit Horst-Meterik en Hakkert Product Support uit Enspijk intensiveren hun samenwerking in onderzoek in hard- en steenfruit met de oprichting van Asperico. Asperico richt zich op productontwikkeling en onderzoek ten behoeve van de teelt van hard- en steenfruit vanuit haar eigen locatie in Enspijk. De onderzoeksvelden betreffen gewasgezondheid, plantfysiologie en teelttechniek.

Expertise verenigen
Sinds meerdere jaren werken HPS en Botany Group samen op het gebied van onderzoek in hard- en steenfruit voor de professionele tuinbouw. HPS is reeds 6 jaar actief in onderzoek en productontwikkeling in hard- en steenfruit vanuit haar locatie in Enspijk. Botany Group is ruim 15 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling van producten voor de professionele glastuinbouw, vollegrondstuinbouw en indoor farming. Asperico combineert de expertise van Botany en HPS op het gebied van hard- en steenfruit. De keuze om op dit moment krachten te bundelen en te kiezen voor een bredere marktbenadering past bij de strategische koers van beide organisaties.

Asperico
Per 1 februari 2021 werken HPS en Botany Group voor de fruitteelt samen onder de nieuwe naam Asperico. Deze bundeling van activiteiten maakt het voor Botany Group en HPS mogelijk om de uitbreiding van hun activiteiten te versnellen en de wederzijdse kennisvelden optimaal te benutten. De teeltfaciliteiten in Enspijk, met 5 hectare appels, peren, kersen en nog 2,5 hectare nieuw aan te planten fruitpercelen bieden brede mogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling voor de fruitteelt. Asperico zal ook blijven samenwerken met telers in Nederland voor de uitvoering van diverse onderzoeken in de fruitteelt. Door de samenwerking kan Asperico haar activiteiten uitbreiden voor gewasgezondheidsonderzoek onder GEP-certificering.

Gijsbert Hakkert, directeur HPS: “Deze samenwerking die via Asperico vorm heeft gekregen is een voorbeeld van het combineren van specifieke kennis van beide bedrijven. Als enkele bedrijven zouden we nooit hebben kunnen bereiken wat we nu in combinatie wel kunnen: het combineren specifieke domeinkennis over de volle breedte van de tuinbouw”.

Peter Korsten, CEO Botany Group: “Met de samenwerking tussen HPS en Botany zetten we de vervolgstap om over de volledige breedte van de land-en tuinbouw bedrijfsleven te voorzien van kwalitatief hoogwaardig onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe producten voor de professionele teler. De jarenlange ervaring van HPS en Botany op hun eigen vakgebied in de tuinbouw maakt dat klanten kunnen voortbouwen op de dienstverlening van sterke partners. We zijn dan ook verheugd over de oprichting van Asperico en gaan met een enthousiaste groep nieuwe collega’s een mooie toekomst tegemoet”.

De oprichting is per 12 februari 2021 officieel vastgelegd.