Aansluitproeven Exploras 2022

In 2022 legt Exploras weer een aantal aansluitproeven aan. De proeven zullen onder GEP worden uitgevoerd en zijn daarom geschikt voor productontwikkeling, verdieping en demonstratie. We geven je de mogelijkheid om zowel experimentele als reeds toegelaten middelen te screenen op hun werking. Ook het testen van spuitschema's is mogelijk.

Alle objecten liggen onder code, waardoor geheimhouding gewaarborgd is. Download onderstaande informatiesheets voor meer informatie over de aansluitproeven.

Informatiesheets aansluitproeven:


*) Bij voldoende animo wordt deze aansluitproef ook aangeboden met mechanische onkruidbestrijding. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, vernemen wij dit graag.


Aanmelden:
Bij interesse kunnen tarieven worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar: ton.vanboxtel@botany.nl. Geef daarbij duidelijk aan om welke aansluitproef of aansluitproeven het gaat.

We ontvangen je aanmelding graag vóór 15 maart 2022.

Heb je specifieke wensen met betrekking tot de uitvoering, neem dan gerust contact op. In overleg proberen we met een passend voorstel te komen.