Nieuwe directeur voor Botany en Exploras

Botany en Exploras

Per 1 januari 2023 draagt huidige directeur Peter Korsten het directeurschap van Botany en Exploras over aan opvolger Maarten Vliex.

Afgelopen jaren is de Botany Group flink gegroeid. De groep bestaat inmiddels uit zeven verschillende bedrijven met ieder een eigen specialisatie en managing director. Tot voor kort was Peter Korsten, naast groepsdirecteur van de Botany Group, directeur van de bedrijven Botany en Exploras. Per 1 januari 2023 is daar verandering in gekomen en droeg hij het directeurschap over aan Maarten Vliex.

Ontwikkelingen Botany Group
De Botany Group is een research groep voor de professionele agrarische sector met specialisaties op het gebied van bedekte teelt (Botany), open teelt (Exploras), verticale teelt (Brightbox), geautomatiseerde insectdetectie (PhenoVerius), hard- en steenfruit (Asperico), medicinale teelt (Innexo) en zaadtechnologie (Innoveins Seed Solutions). Met de uitbreiding van de groep is het (kennis)netwerk afgelopen jaren flink uitgebreid. Daarnaast is er met de bouw van de nieuwe kas in Meterik een professionaliseringsslag gemaakt. “Deze moderne onderzoeksfaciliteiten bieden weer nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Bovendien kunnen we hiermee nóg beter inspelen op de huidige klantvraag. We zijn klaar voor de volgende stap”, vertelt Peter Korsten.

Bestaand gezicht, nieuwe functie
Na 19 jaar is het voor Peter Korsten tijd om het directeurschap van de bedrijven Botany en Exploras over te dragen aan zijn opvolger: Maarten Vliex. Beide heren hebben afgelopen vier jaar intensief samengewerkt, waarbij Maarten stapsgewijs de dagelijkse taken binnen Botany en Exploras van Peter overnam. “Inmiddels zijn we op een punt beland dat ik mijn werkzaamheden volledig los kan laten. Ik heb veel vertrouwen in Maarten en de richting die we afgelopen jaren met het bedrijf zijn ingeslagen. Ik weet dan ook zeker dat Maarten, samen met de nieuwe directie, alle medewerkers én onze relaties een goede toekomst tegemoet gaat,” aldus Peter Korsten.

Toekomstplannen Botany en Exploras
Komende jaren blijft Peter Korsten betrokken als CEO van de Botany Group, waarbij hij zich overkoepelend bezig gaat houden met marktontwikkelingen en een lange termijn visie voor de groep. Maarten zal daarbij de focus leggen op de ontwikkelingen en bedrijfsvoering van Botany en Exploras. “In de toekomst willen we ons als bedrijf nog meer gaan toespitsen op de vraag van overmorgen, want een kijk op de toekomst is voor de land- en tuinbouw cruciaal. Daarin willen we voorop lopen. Daarnaast moeten we blijven meebewegen met ontwikkelingen en de marktvraag. Dit doen we door maatwerk en flexibiliteit te bieden. We zullen onszelf moeten uitdagen en specialiseren om als kennis- en ontwikkelpartner te kunnen blijven inspireren,” vertelt Maarten Vliex.