Minder warmte bij hogedraad komkommerteelt

Van oktober 2022 tot maart 2023 heeft er bij Botany te Horst een belichte winterteelt komkommer plaatsgevonden. Het doel van deze teelt is om de warmtevraag met 50% terug te dringen in een met LED-belichte hogedraad komkommerteelt, zonder significant verlies aan productie en kwaliteit; volgens de principes van Het Nieuwe Telen. Deze teelt was gebonden aan twee eisen: 1) Maximaal 100 kWh/m2 elektriciteit voor belichting en ontvochtiging (respectievelijk 95kWh voor belichting en 5 kWh voor het ontvochtigingssysteem). 2) Maximaal 10m3/m2 gas voor verwarming.

De conclusie van deze proef is dat er met een lage energie-input nog steeds succesvol kwalitatief goede komkommers kunnen worden gekweekt, binnen de energie eisen die gesteld zijn. Om deze doelstelling te behalen is het maximaal schermen en actief ontvochtigen noodzakelijk. Waarschijnlijk kan de energie-efficiency van komkommer nog verder omlaag door de totale input aan energie anders te verdelen: relatief meer licht en minder warmte. Dit zal verder worden onderzocht bij een vervolgproef die start op 16 oktober 2023.

Dit project is tot stand gekomen in het kader van het programma Kas als Energiebron het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland