Praktijkpilot Kas als ecosysteem Weerbare komkommerteelt gestart

Ook in de komkommerteelt is plantgezondheid een belangrijk onderwerp. De ambitie om duurzamer te telen, inkrimping van het middelenpakket en nieuwe ziekten en plagen vragen om een versnelde ontwikkeling van alternatieven om te komen tot een gezond en weerbaar gewas. Glastuinbouw Nederland is in nauwe samenwerking met de gewascoƶperatie komkommer bij Botany een praktijkpilot Weerbare komkommerteelt gestart.

Groene teelt in organische substraten
Het doel van dit project is om de kennis bij het telen van komkommers in organische substraten op te bouwen in een volledig groen teeltsysteem, met maximale inzet van biologische bestrijders. Wat zijn de uitdagingen bij de teelt en welke oplossingen zijn hiervoor mogelijk?

Opzet met verlaagde N gift
In overleg met de betrokken telers en specialisten is gekozen voor een weerbaar, sterk ras (DeeViate) voor een hogedraadsysteem komkommer. In een kasafdeling worden drie substraten vergeleken: steenwol (als referentie), Lensli mat en Forteco-Power kokossubstraat. Elk substraat heeft zijn eigen irrigatiesysteem, waardoor de bemesting en watergift kan worden aangepast aan de behoefte van de plant op het soort substraat. Voor de bemestingsstrategie is gekozen om te werken met een verlaagde N-gift voor alle substraten en in een deel van de kas worden preventief biostimulanten toegepast.

Ziekte en plaagbeheersing
Een zeer preventieve aanpak van opbouw van natuurlijke vijanden tegen de plaagdruk in deze komkommerteelt moet zoveel mogelijk curatieve correcties voorkomen. Daarnaast wordt ter preventie van ziekten gewerkt met uitsluitend groene middelen.

Uitgebreide analyses
De planten zijn op 24 april geplant en de teeltduur is 25 weken, tot eind oktober. Tijdens de teelt worden alle gangbare registraties bijgehouden (waaronder klimaat, watergift, drain en nutriƫnten). Ook plant fysiologische metingen als LAI, bladafsplitsing, uitgroeiduur vruchten, lengtegroei en productie worden bijgehouden. Omdat er nog veel vragen zijn op het gebied van de interacties tussen het substraat, de watergift, voeding, weerbaarheid tegen ziektes en plagen en wortel- en plantontwikkeling zal bijvoorbeeld ook op vaste momenten het bodemleven worden geanalyseerd. Zuurstof-, en fotosynthesemeters zullen helpen de teeltomstandigheden optimaal te monitoren.

Eerste weken
De demonstratie is goed van start gegaan en wordt intensief begeleid door een groep enthousiaste telers in nauwe samenwerking met de betrokken specialisten. Zij zagen tot nu toe nog weinig verschillen en zijn tevreden over het gewas, week 20 zijn de eerste komkommers geoogst.

Financiering van deze pilot
De pilot wordt uitgevoerd in het kader van het pilotprogramma Kas als Ecosysteem en wordt gefinancierd uit het praktijkprogramma Plantgezondheid en stichting Kennis in je Kas (KijK).

Auteur: Liesbeth Nijs