Succesvolle bijeenkomst ‘Precisie Gewasbescherming en Weerbaarheid in de Praktijk’

Ruim 70 deelnemers bezochten op 5 juni de bijeenkomst ‘Precisie Gewasbescherming en Weerbaarheid in de Praktijk’ in Horst. Deze middag werd georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Botany en Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo. Doel van de dag was om kennis te delen met telers voor een toekomstgerichte en duurzamere aanpak van plantgezondheid. Ook de resultaten van diverse demonstraties bij Botany werden gedeeld.

Download de presentaties

Middelenwegval en groene oplossingen
Maarten Vliex (directeur Botany) opende de middag met een toelichting op de veranderingen in het gewasbeschermingsonderzoek: door een kritische maatschappij en onduidelijk Europees beleid worden minder nieuwe gewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld. Dit heeft direct invloed op de sector in de praktijk én in het onderzoek. Liesbeth Nijs (Glastuinbouw Nederland) ging hier dieper op in en gaf inzicht in Europese en nationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid en het veranderende middelenpakket. Het wegvallen van chemische middelen gaat door en omdat selectieve middelen verdwijnen, staat de inzet van biologische bestrijding onder druk en zal het risico op resistentieontwikkeling toenemen. In de praktijk betekent dit dat er meer en meer gewerkt gaat worden met biologische bestrijding en groene middelen. Voor een toekomstbestendige glastuinbouw is versnelling van de toelating van deze groene middelen dan ook hard nodig. Maarten en Liesbeth gaven beiden aan dat een integrale aanpak nodig is om de puzzel kloppend te krijgen.

KijK en Stichting Versterking Tuinbouw Cluster Greenport Venlo
Alle glastuinbouwbedrijven betalen mee aan de onderzoekprogramma’s Kennis in je Kas (KijK). Het onderzoek van én voor ondernemers, met de ondernemer aan het stuur. Annemie Hermans (Glastuinbouw Nederland) benadrukte het belang van het ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van energie, water en plantgezondheid om de steeds groter wordende uitdagingen op te lossen. Alle ontwikkelingen en resultaten zijn te vinden op de websites van de onderzoekprogramma’s en via de nieuwsmail. Deze middag was niet mogelijk geweest zonder de steun van de Stichting Versterking tuinbouwcluster Venlo.

Prakijkprogramma Weerbaarheid in de praktijk
Tijdens de workshops stonden de pilots uit het praktijkprogramma centraal: Precisie Gewasbescherming en Kas als Ecosysteem. In de eerste pilot gaat het om het optimaliseren van de effectiviteit van bespuitingen, met bestrijding op maat. Spuiten op het juiste moment, met de juiste techniek en instellingen, en met de juiste hulpstoffen erbij. Bij groene middelen is contactwerking de sleutel tot succes en dat vraagt om meer aandacht voor spuittechniek. Wanneer je start met gezond uitgangsmateriaal sta je al 1-0 voor in de wedstrijd. Afgelopen seizoen zijn steekproeven gehouden in diverse teelten en het blijkt dat veel, maar niet alles schoon de tuin op komt. Aandacht hiervoor en overleg met plantenkweker en leveranciers kan hierbij helpen.

Kas als Ecosysteem
Gewas- en raamgaas kan deel uit maken van de strategie en hiervan zijn de resultaten zo positief dat de praktijk dit in sommige teelten al breed oppakt. Ook integrale insectenbeheersing wordt met deelpilots getest in paprika, aubergine, tomaat en roos. Welke uitdagingen en oplossingen zijn mogelijk bij omschakeling naar een weerbaar teeltsysteem? In twee workshops werden de demonstraties in komkommer en chrysant, waar weerbare teeltstrategieën worden vergeleken met een standaard teelt, verder toegelicht. Omdat er veel vragen zijn over dit onderwerp is Glastuinbouw Nederland ook gestart met de cursus ‘weerbaar telen’, om telers praktisch te ondersteunen met de overstap naar (meer) weerbaar telen.

Demonstraties in verschillende gewassen
In een rondgang langs verschillende workshops werden de ondernemers bijgepraat over de demonstraties, die zijn opgezet naar aanleiding van de knelpunten die samen met de telers uit de regio zijn opgehaald. Zoals bestrijding van echte meeldauw in komkommer en in aardbei: blad of vrucht is verschillend gevoelig voor de schimmelziekte. Er is een groen IPM-schema (Integrated Pest Management) gedemonstreerd met of zonder hulpstoffen en met een geoptimaliseerde spuittechniek. „Als je een hulpstof toevoegt, zie je minder meeldauw”, zei Julie de Groot (Botany) “Maar we zien wisselende resultaten in de bladbedekking. Een extra dop die van onderen spuit, kan toegevoegde waarde bieden.”
De workshop over de bestrijding van groene perzikluis in paprika liet ook zien dat met optimalisatie van de spuittechniek een betere bladbedekking mogelijk is.

Workshops
Hans Beerkens (Mertens) wees op het belang van juiste spuittechniek en spuitapparatuur. „In de praktijk zie je nog vaak dat onderhoud beter kan of bijvoorbeeld doppen op een mast kriskras door elkaar zitten. Dan krijg je geen efficiënte en effectieve bespuiting.” Diverse technieken kunnen bijdragen aan een betere bladbedekking. Zoals een spuitboom met luchtondersteuning, doppen die in een hoek van 40 graden staan of bijvoorbeeld een driftreducerende techniek uit de akkerbouw: MagGrow.

Caroline van den Hoek (Syngenta) had verschillende hulpstoffen meegenomen om te laten zien welk effect een hulpstof heeft en hoe belangrijk het is om hierin de juiste keuze te maken. Frank Hoeberichts (Eurofins) liet de deelnemers raden welk substraat het meeste bodemleven laat zien. Meten van het microbioom rond de wortels geeft inzicht in het bodemleven, belangrijk voor weerbaar telen in relatie tot plantgezondheid.

Deelnemers beoordeelden de middag als afwisselend en leerzaam programma met een hoge opkomst. Door de enthousiaste reacties tijdens de netwerkborrel, aan het eind van de middag, kijken we als organisatie terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.


Auteur: Glastuinbouw Nederland
Foto's: Botany