CO2-Besparingsstrategieën bij Komkommerteelt

Van april 2023 tot oktober 2023 heeft bij Botany een hogedraad komkommerteelt plaatsgevonden in twee afdelingen. Hierbij werd het vergelijk gemaakt tussen een testafdeling en een referentieafdeling. 

Het doel van deze teelt was om middels twee methodes te besparen op CO2:
  1. Geen CO2 doseren in periodes dat veel gelucht moet worden.
  2. Luchting beperken en CO2¬ doseren waardoor zowel de kastemperatuur als het CO2-gehalte zal stijgen.

Methode 1 heeft laten zien dat het niet doseren van CO2¬ aanzienlijke productieverliezen tot gevolg heeft (tot 15%). Of het telen zonder CO2¬ rendabel is, hangt af van de prijs van CO2 en de prijs van de komkommers. Methode 2 heeft geresulteerd in een CO2 besparing van 13% en een productieverhoging van 3,6% in de testafdeling ten opzichte van de referentieafdeling, waar praktijkconform geteeld werd. Een belangrijk aandachtspunt bij de tweede methode is dat de temperatuur flink kan oplopen, waardoor de teelt risicovoller wordt. De bovengrens van de temperatuur zal dus strakker in de gaten gehouden moeten worden.

Dit project / onderzoek is tot stand gekomen in het kader van het programma Kas als Energiebron het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland.