Vacatures

keep knowledge growing

Part of the Botany Group®

know-how facilities expertise
botany_leaf_green

Botany Group

De tuinbouwsector is constant in beweging. De vraag van de consument blijft veranderen. Aan ons de taak om mee te bewegen en te blijven innoveren. Daarin ontwikkelen we zelf, maar ondersteunen juist ook bij vragen van onze klanten. We doen er dan ook alles aan om betrouwbare data te leveren. Door in te spelen op veranderingen in de markt middels nieuwe technologieën brengen we, samen met onze (internationale) klanten, de tuinbouwketen verder.

Meer informatie >
botany_leaf_green

Knowhow

Het proces van productontwikkeling bestaat uit 4 fasen: ideevorming, eigenschappen bepalen, prototypering en het uiteindelijk vermarkten. Botany is de flexibele en betrouwbare partner om het gehele proces uit te voeren. Deze gestructureerde aanpak, in combinatie met de nodige ervaring, levert een maximaal rendement op gedurende het ontwikkeltraject en biedt zekerheid voor een succesvolle introductie van een nieuw product of toepassing. Kennis en ervaring worden ingezet om de effectiviteit en veiligheid van de productontwikkeling om te zetten naar uitvoerbare ontwikkeltrajecten.

Meer informatie >
botany_leaf_green

Faciliteiten

Botany beschikt over eigen researchfaciliteiten. We beschikken over indoor faciliteiten (kassen, klimaatruimtes en meerlagen indoor systemen) en outdoor faciliteiten ( vollegrondspercelen en containervelden). Alle faciliteiten zijn volledig flexibel in te richten, desgewenst specifiek ingericht op research- of pilot schaal.

Meer informatie >
botany_leaf_green

Expertise

Onze ervaring op het gebied van plantfysiologie, plantgezondheid en teelttechniek vormt de basis voor een gedegen en betrouwbare testopzet. Met eigen researchfaciliteiten en een team van expertise-houders hebben we alle kennis om te ondersteunen bij productontwikkeling voor de professionele tuinbouw. Sinds 2003 werken wij samen met klanten en partners met als doel de tuinbouwketen verder te brengen. We innoveren en investeren in onze eigen faciliteiten en expertise(gebieden). Door onderzoek en ontwikkeling bieden wij onze klanten daarmee voorsprong in hun ontwikkelvragen.

Meer informatie >